Katsu

Kurobuta Pork Katsu Curry, Short Grain Kombu Rice

Advertisements